• Kajian Islam
    Konsep Sosial dalam Islam dari sudut pandang Surat Ali-Imran ayat 133-134

    Islam merupakan sebuah agama yang mengajarkan beragam konsep dalam kehidupan. Di antara sekian banyak konsep tersebut, Islam  mengajarkan konsep yang baik dan menarik dalam kehidupan sosial. Dalam tulisan kali ini, terdapat konsep sosial dalam Islam dari sudut pandang Al-Qur’an Surat Al-Imran ayat 133-134 yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sosial kita, insya Allah. Allah SWT […]